0
0 €

Produkt został dodany do koszyka

Prywatność

Podanie danych osobowych kupującego jest wymogiem umownym, który jest niezbędny do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest warunkiem dokonania zakupów w sklepie internetowym sprzedającego. Jeśli kupujący nie poda sprzedającemu wszystkich wymaganych danych osobowych, może to skutkować niezawarciem umowy kupna-sprzedaży.

 

Sprzedawca przetwarza zwykłe dane osobowe kupującego: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu. numer konta, a w przypadku płatności z góry również numer konta.

 

Przy przetwarzaniu danych osobowych sprzedawca postępuje zgodnie z ustawą nr. 18/2018 w sprawie ochrony danych osobowych.

 

Dane osobowe kupującego są przechowywane w systemie informatycznym sprzedającego przez okres 10 lat.

 

Kupujący ma prawo i możliwość aktualizacji danych osobowych w trybie online na stronie sklepu internetowego, w zakładce dla klienta, po zalogowaniu lub w innej formie (pocztą elektroniczną, pisemnie).

 

W celu realizacji umowy konsumenckiej dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim – firmom kurierskim oraz firmie przetwarzającej dokumenty księgowe.

 

Dane osobowe kupującego nie są publikowane.

 

Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klienta (w zakresie: adres e-mail) Heureka Shopping s.r.o., wyłącznie na potrzeby programu „Zweryfikowani przez klientów”, w celu uzyskania informacji zwrotnej od Kupującego w związku z dokonanym zakupem w sklep internetowy sprzedawcy.

 

Sprzedawca na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przetwarza dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego (na przykład w celu przesyłania newslettera lub wiadomości e-mail o nowościach, rabatach, promocjach itp.). W tym celu sprzedawca przetwarza niezbędne dane, którymi jest adres e-mail kupującego. Jeżeli kupujący nie wyraża zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, kupujący może w każdej chwili wyrazić swój sprzeciw, np. wysyłając wiadomość na adres e-mail sprzedającego z prośbą o wypisanie się z newslettera lub klikając na link podany w wiadomości e-mail marketingowej. Dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych nie będą udostępniane podmiotom trzecim, ani nie będą publikowane.

 

Kupujący ma prawo do uzyskania od sprzedającego potwierdzenia, jakie dane osobowe kupującego są przetwarzane w e-sklepie sprzedającego. Kupujący ma prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także informacji w jakim celu są one przetwarzane, jakie kategorie danych są przetwarzane, komu dane osobowe są przekazywane, jak długo dane osobowe są przechowywane, czy następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach , w tym profilowanie.

 

Kupujący może zażądać od sprzedającego sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych dotyczących kupującego. Kupujący może żądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania tych danych. Kupujący może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych.

 

Przetwarzanie danych osobowych kupującego jest również niezbędne do celów archiwizacyjnych (wypełnienia obowiązku sprzedającego wynikającego z ustawodawstwa słowackiego, np. przechowywania dokumentów księgowych przez okres 10 lat). Jeśli kupujący zażąda usunięcia danych osobowych przetwarzanych w związku z umową kupna-sprzedaży, jego żądanie może zostać odrzucone.

 

Kupujący ma prawo zażądać od sprzedawcy ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli kupujący sprzeciwi się prawidłowości danych osobowych na okres pozwalający sprzedawcy zweryfikować prawidłowość danych osobowych.

 

Kupujący ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które go dotyczą i które dostarczył sprzedającemu. Kupujący ma prawo przenieść te dane osobowe do innego operatora, o ile jest to technicznie możliwe.

 

Kupujący ma prawo wnieść sprzeciw, jeżeli jego dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Może również sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby nieuprawnionego interesu sprzedawcy.

 

Jeżeli kupujący podejrzewa, że ​​jego dane osobowe są przetwarzane bez zezwolenia, może złożyć wniosek do Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych.

 

 

Te strony używają plików cookie. Pozostając na stronie, zgadzasz się, że możemy z niej korzystać. Więcej informacji.

Zgadzam się