0
0 €

Produkt został dodany do koszyka

Odstąpienie od umowy / Zwrot towaru

Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Jeśli towar jest w oryginalnym stanie, nierozpakowany, kupujący może go zwrócić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania towaru. Tylko konsument może skorzystać z tego prawa. Jeśli kupujący jest osobą prawną, nie jest uprawniony do zwrotu towaru.

 

Towar uważa się za przejęty przez kupującego z chwilą, gdy kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, przejmuje wszystkie części zamówionego towaru lub jeżeli

  • a) towary zamówione przez kupującego w jednym zamówieniu są dostarczane oddzielnie, w momencie odbioru towarów, które zostały dostarczone jako ostatnie,
  • b) dostarcza towar składający się z kilku części lub sztuk, w momencie przejęcia ostatniej części lub ostatniej sztuki,
  • c) dostarcza towar wielokrotnie w określonym czasie, w momencie przyjęcia pierwszego dostarczonego towaru.

 

Kupujący może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest dostawa towaru, nawet przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:

  • sprzedaż towarów wykonanych według specjalnych wymagań konsumenta, towarów szytych na miarę lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,
  • dokonywania pilnych napraw lub konserwacji, o które konsument wyraźnie żądał od sprzedawcy; nie dotyczy to umów o świadczenie usług oraz umów, których przedmiotem jest sprzedaż rzeczy innych niż części zamienne niezbędne do naprawy lub konserwacji, jeżeli zostały one zawarte podczas wizyty sprzedawcy u konsumenta, a konsument nie zamówił tych usług lub towarów w zaliczka,
  • sprzedaży nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, nagrań audiowizualnych, książek lub programów komputerowych sprzedawanych w opakowaniu ochronnym, jeżeli konsument rozpakował to opakowanie,
  • sprzedaż książek nie dostarczanych w opakowaniach ochronnych.

 

W przypadku towarów konsumpcyjnych (np. struny, struny, środki czystości itp.) odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy kupujący dostarczy towar zapakowany w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, nieuszkodzony, nienoszony, niezanieczyszczony i nieużywany.

 

Kupujący ma obowiązek poinformować sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy e-mailem na adres: , gdzie poda numer zamówienia oraz datę jego utworzenia. Do wiadomości e-mail dołączy wypełniony i podpisany formularz odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, który dostępny jest tutaj: Formularz odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży (PDF)

 

Towar wraz z załączonym formularzem odstąpienia od umowy prosimy odesłać na adres:

 

Ample, s.r.o.

Kpt. M. Uhra 72/24

907 01 Myjava

Słowacja

Osoba kontaktowa: Slavomír Smolík

Tel.: +421 905 560 301

 

Z prawa odstąpienia od umowy można skorzystać poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu nawet w ostatnim dniu biegu terminu 14 (30) dni.

 

Po doręczeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, sprzedawca najpóźniej w terminie 14 dni zwróci kupującemu wszystkie płatności otrzymane od niego na podstawie umowy lub w związku z nią, w tym koszty transportu. Sprzedawca zwróci płatność w taki sam sposób, w jaki kupujący użył do zapłaty. Kupujący może również uzgodnić ze sprzedającym inny sposób zwrotu płatności.

 

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu płatności przed wydaniem mu towaru lub udowodnieniem przez kupującego, że towar został mu odesłany, chyba że sprzedawca zasugerował, że odebrał towar osobiście lub przez osobę przez niego upoważnioną.

 

Kupujący ma obowiązek odesłać lub przekazać towar sprzedającemu najpóźniej w ciągu 14 (30) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli towar został przekazany do przewozu nie później niż ostatniego dnia terminu.

 

W przypadku odstąpienia od umowy kupujący ponosi tylko koszty zwrotu towaru sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru towaru, a także koszty zwrotu towaru, które ze względu na swój charakter nie mogą być zwrócone pocztą.

 

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, które nastąpiło w wyniku takiego obchodzenia się z towarem, które wykracza poza zakres czynności niezbędnych do stwierdzenia właściwości i funkcjonalności towaru.

 

Po dostarczeniu towaru kupujący ma możliwość przetestowania jego funkcjonalności, jednak nie może korzystać z towaru w przypadku odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru Konsument powinien obchodzić się i sprawdzać towar wyłącznie w taki sposób, aby było to możliwe w sklepie stacjonarnym. Kupujący jest zobowiązany obchodzić się z towarem i sprawdzać go z należytą starannością w okresie odstąpienia od umowy.

 

Prosimy o próbę zabezpieczenia towaru przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

 

W miarę możliwości prosimy o odesłanie do nas towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym formularzem, kompletnym wyposażeniem i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby użyj ochronnego opakowania transportowego do odesłania towaru. Jeśli nie posiadasz już oryginalnego opakowania, prosimy o zapewnienie odpowiedniego opakowania, które zapewni wystarczającą ochronę towaru przed uszkodzeniem podczas transportu, a tym samym uniknięcie naszego roszczenia o odszkodowanie za szkody spowodowane przez niewystarczające opakowanie. Wymienione możliwości nie są warunkiem skutecznego wykonania prawa odstąpienia od umowy. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za stan, w jakim towar do nas dotrze (w tym wszelkie szkody powstałe podczas transportu od Ciebie do nas) i że musisz wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie do przewoźnika indywidualnie.

 

Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna z powodu wyprzedania zapasów, niedostępności towaru lub jeżeli producent, importer lub dostawca towaru uzgodnionego w umowie kupna przerwał produkcję lub dokonał tak poważnych zmian, że nie jest w stanie wypełnić zobowiązań sprzedającego wynikających z umowy kupna-sprzedaży lub z powodu działania siły wyższej, lub jeśli nawet po dołożeniu wszelkich starań, jakich można od niego wymagać, nie jest w stanie dostarczyć towaru klientowi w terminie określonym przez niniejszego regulaminu lub po cenie podanej w sklepie internetowym. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie poinformować kupującego o tym fakcie i zwrócić mu już wpłaconą kaucję za towar uzgodniony w umowie kupna-sprzedaży w ciągu 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy przelewem na wskazane przez kupującego konto.

 

 

Te strony używają plików cookie. Pozostając na stronie, zgadzasz się, że możemy z niej korzystać. Więcej informacji.

Zgadzam się